چالش در آزمون میان ترم
کد مقاله : 1064-NEXT
نویسندگان:
الهام شیرزاد *1، کاترین ریاضی2
1گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2کارشناس مرکز یادگیری الکترونیکی
چکیده مقاله:
چالش در آزمون میان ترم
الهام شیرزاد1، کاترین ریاضی2
1- استادیار بیومکانیک، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران eshirzad@ut.ac.ir
2- کارشناس مسئول واحد تولید محتوا مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش، دانشگاه تهرانkriazi@ut.ac.ir

چکیده
فرآیند یادگیری-یاددهی الکترونیکی در دوران کرونا علاوه بر مزایا و جذابیت های فراوان، در برخی موارد نیز چالش هایی را برای مدرس و دانشجویان ایجاد می کند. آزمون میان ترم معمولا بخشی از ارزیابی دانشجویان دوره کارشناسی می باشد. در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰، پس از برگزاری آزمون میان ترم درس مقدمات بیومکانیک ورزش در سامانه یادگیری الکترونیکی، اعتراضات متعددی از طرف دانشجویان درس ارسال شد. مشکل اصلی، تغییر برخی سوالات و پاسخ ها، پس از مرور آزمون اعلام گردید. پس از بررسی مشخص گردید که مشکلات دیگری نیز در تصحیح و نتایج آزمون به وجود آمده است. با مشورت و کمک کارشناس محترم مرکز یادگیری الکترونیکی، بنظر می رسید که بخشی از مشکل به وسیله نمره دهی مجدد حل شده است. گرچه اعتراضات دانشجویان همچنان باقی بود. دلیل مشکل، تعدد سرورهای eLearn عنوان شد که باعث شده است تغییرات اعمال شده بر روی سوالات موجود در بانک سوالات، بر روی دیگر سرورها اعمال نشود. درنهایت به منظور عدم تضییع حق دانشجویان، سوالات ویرایش شده برای کلیه دانشجویان از آزمون حذف گردید و به منظور پیشگیری از تکرار این مشکل، آزمون پایان ترم در سامانه Exam که در آن فقط از یک سرور متفاوت استفاده می شود، برگزار گردید.

کلیدواژه: آزمون، تغییر، پاسخ، بانک سوال، سرور

1-مقدمه
دانشگاه تهران، در سال های قبل از پاندمی کرونا نیز آموزش مجازی را مورد توجه قرار می داد. گرچه با ورود به این دوران و شروع بیماری، اهمیت آموزش الکترونیکی یا همان فرآیند یادگیری-یاددهی الکترونیکی بیشتر از پیش مشخص گردید. این فرایند در مقایسه با آموزش سنتی، به دلیل در اختیار قرار دادن امکانات متنوع، مزایا و جذابیت های فراوانی دارد.
یکی از امکانات سامانه یادگیری الکترونیکی (elearn)، امکان طراحی آزمون های متنوع به منظور ارزیابی یادگیری دانشجویان است که می توان از آن برای طراحی آزمونک های کلاسی، آزمون میان ترم و پایان ترم استفاده نمود. آزمون های الکترونیکی نسبت به آزمون های سنتی دارای مزایای بسیار زیادی است که شاید یکی از مهم ترین آن ها، امکان تصحیح خودکار آزمون می باشد. این امکان هم موجب کاهش چشمگیر صرف وقت استاد برای تصحیح سوالات می شود و هم با اعلام نتیجه بلافاصله پس از اتمام آزمون (البته به غیر از سوالات تشریحی) امکان دریافت بازخورد سریع را برای دانشجو فراهم می آورد.
درصورت ایجاد مشکل در فرایند تصحیح سوالات توسط سامانه، می توان انتظار داشت که استفاده از این امکان، چالش هایی را برای مدرس و دانشجویان به همراه داشته باشد.


2-بیان مساله
آزمون میان ترم معمولا به عنوان بخشی از ارزیابی دانشجویان دوره کارشناسی درنظر گرفته می شود. در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰، آزمون میان ترم درس مقدمات بیومکانیک ورزش در سامانه یادگیری الکترونیکی برگزار شد. این آزمون از دو بخش مجزا تشکیل شده بود. بخش اول شامل 16 سوال (7 سوال چندگزینه ای، 6 سوال صحیح یا غلط، یک سوال عددی، یک سوال کوتاه جواب و یک سوال تشریحی) و بخش دوم شامل دو مساله محاسباتی بود. از میان 16 سوال بخش اول، تعداد 6 سوال مشابه با سوالات مطرح شده در 8 آزمونک قبلی درس بود که تمام آن ها نیز در سامانه یادگیری الکترونیکی تعریف و اجرا شده بودند.
پس از برگزاری آزمون میان ترم، اعتراضات متعددی از طرف حدود 20 نفر از 67 دانشجوی شرکت کننده در آزمون درس ارسال شد. مشکل اصلی، تغییر برخی سوالات و پاسخ ها و ایجاد سوالات جدید پس از مرور آزمون اعلام گردید و نگرانی زیادی را در دانشجویان به وجود آورد.
نکته عجیب دیگر این بود که با وجود ثبت پاسخ اشتباه، نمره کامل به سوال اختصاص یافته بود، این درحالی بود که به پاسخ صحیح هم نمره کامل داده شده بود. در شکل های 1 تا 3 نمونه هایی از مشکلات به وجود آمده، آورده شده است.


شکل (1): نمونه ای از سوال صحیح یا غلط و نمره دهی اشتباه


شکل (2): نمونه ای از سوال چندگزینه ای و نمره دهی اشتباهشکل (3): نمونه ای از سوال عددی و نمره دهی اشتباه
3- راه حل به کار گرفته شده
پس از بازخوردهای دانشجویان و بررسی صحت ادعاهای ارائه شده و با توجه به اینکه اصلاح دستی نمرات به دلیل تعداد زیاد دانشجویان و تعداد سوالات، بسیار زمانبر بود، مشکل بوجود آمده از طریق "اتاق تعامل اساتید" مطرح گردید. با پاسخگویی سریع کارشناس محترم مرکز یادگیری الکترونیکی، بنظر می رسید که با "نمره دهی مجدد" مشکل حل شده است. گرچه اعتراضات دانشجویان همچنان باقی بود. با ادامه بررسی و نگرانی از تکرار مشکل در آزمون پایان ترم، مشخص شد که دلیل مشکل به وجود آمده، یک حفره نرم افزاری در مودل است که بدلیل تعدد سرورهای eLearn می باشد و باعث شده است تغییرات اعمال شده بر روی سوالات موجود در بانک سوالات، بر روی دیگر سرورها اعمال نشود. درنهایت به منظور عدم تضییع حق دانشجویان، سوالات ویرایش شده برای کلیه دانشجویان از آزمون حذف گردید و به منظور پیشگیری از تکرار این مشکل، آزمون پایان ترم در سامانه Exam که در آن فقط از یک سرور استفاده می شود، برگزار گردید.
4- جمع بندی
استفاده از امکانات سامانه یادگیری الکترونیکی، در کنار مزایای متعددی که دارد، می تواند در برخی از مواقع مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد. ویرایش سوالات موجود در بانک سوال و بکارگیری سوالات مشابه در آزمون های مختلف می تواند یکی از راه های مورد استفاده اساتید برای ارزیابی دانشجویان باشد. پیشنهاد می گردد، مشکل مطرح شده مورد توجه مجدد قرار گیرد و راهکار حل اصولی آن دردستور کار مسئولین ذیربط قرار گیرد.

5- سپاسگزاری
بر خود لازم می دانم از تلاش های ارزشمند و پاسخگویی به موقع همکاران وکارشناسان محترم مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران سپاسگزاری نمایم. همچنین از همراهی صمیمانه دانشجویان عزیز دوره کارشناسی علوم ورزشی ممنونم.
کلیدواژه ها:
آزمون، تغییر، پاسخ، بانک سوال، سرور
وضعیت : چکیده برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است