شرکت در نشست‌ها و رویدادها و برنامه زمان بندی ارائه مقالات

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال می رساند، برنامه های این جشنواره در سایت event.ut.ac.ir برگزار خواهند شد .

0-655 فروردین 781

هشتمین جلسه کمیته علمی همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری دانشگاه تهران برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته علمی همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال، روز جمعه 15 مرداد 1400 برگزار شد.

15 مرداد 1400

تمدید فرصت ارائه مقاله تا 15 مرداد

پیرو مصوبه کمیته علمی، قرصت ارائه مقاله در همایش یادگیری الکترونیکی تا 15 مرداد تمدید شد.

07 مرداد 1400

آخرین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه «فناوری دیجیتال» در اولین جشنواره «دانشگاه تهران دیجیتال» ارائه می‌شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر سید امید فاطمی، رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه، با اشاره به برگزاری اولین جشنواره «دانشگاه تهران دیجیتال» (UT NEXT ۱۴۰۰) در ابتدای شهریورماه سال جاری گفت: در این جشنواره آخرین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه فناوری دیجیتال ارائه می‌شود.

06 مرداد 1400

محورهای اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال"UT NEXT 1400"

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال در سه محور اصلی برگزار می شود:

11 تیر 1400

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال"UT NEXT 1400"

با یاری خداوند متعال و با توجه به اهمیت فناوری‌های دیجیتالی، دانشگاه تهران برگزاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال (UT NEXT 1400) را در استقبال از سال تحصیلی جدید در ابتدای شهریور 1400 در برنامه خود قرار داده است. مرکز فناوری‌های دیجیتالی با مشارکت استادان، دانشجویان، کارشناسان، مدیران و با همکاری معاونت‌های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، پارک علم و فناوری عهده‌دار برگزاری جشنواره می باشد.

09 تیر 1400