مرکز فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران با همکاری معاونت های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و پارک علم و فناوری برگزاری جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال در شهریور ماه 1400 را برنامه ریزی نموده است. در این جشنواره ضمن ارائه آخرین دستاوردهای اعضای هیات علمی، دستیاران و کارشناسان در حوزه یادگیری الکترونیکی، فناوری های نوین در تحول دیجیتالی معرفی و همچنین تبادل تجربه ها و دانش کسب شده در حوزه یادگیری الکترونیکی صورت پذیرفته و چگونگی و اهمیت ارزیابی و بالاخره آینده نگاری در خصوص جایگاه یادگیری الکترونیکی در آموزش دردوران پسا کرونا به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

 

این جشنواره در سه محور اصلی برگزار می­گردد :