• ایجاد بستری برای عرضه آخرین دستاوردها و تلاش های دانشگاه تهران در حوزه فناوری های دیجیتالی
  • پدید آوردن محیطی برای تعامل میان استادان، دانشجویان و کارشناسان
  • ترویج و توسعه گفتمان دیجیتال بین مخاطبان دانشگاه و حرکت در جهت تربیت استاد دیجیتالی، دانشجوی دیجیتالی و کارشناس دیجیتالی
  • ارائه نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال، بحث و هم اندیشی
  • ایجاد بستری برای عرضه‌ی یافته‌های حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی
  • ارزیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران
  • آینده نگاری در حوزه یاددهی و یادگیری دانشگاه
  • تشویق و ترویج تولید محتوای الکترونیکی با تمرکز بر ارتقاء کیفیت زیباشناختی محتوا
  • شناسایی و تقدیر از فعالان حوزه دیجیتال
  • هدایت و حمایت از ایده­ها و ایجاد تسهیلات لازم برای ادامه فعالیت و شناسایی و جذب کارآفرینان بالقوه در حوزه دیجیتال