ضمن تشکر از اثر علمی و ارزشمند شما،  افرادی که مقاله آن‌ها به صورت ارائه شفاهی و یا پوستری پذیرفته شده است جهت ارسال فایل ارائه نهایی مقاله خود به صفحه راهنمای ارسال فایل های نهایی مقالات مراجعه نمایید.

 

با یاری خداوند متعال اولین همایش یادگیری الکترونیکی: تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری در شهریور ‌ماه سال 1400 به صورت الکترونیکی در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. هدف از این همایش این است که با همکاری همه‌ی استادان، دانشجویان، مدیران و کارشناسان دانشگاه تهران و دیگر اندیشمندان و پژوهشگران کشور و جهان محیطی را برای عرضه‌ی یافته‌ها، تجربه‌ها، دستاوردها و پیشنهادها در زمینه‌ی یادگیری الکترونیکی فراهم کند. مهم‌ترین اهداف همایش عبارت است از:

  • ایجاد بستری برای عرضه‌ی یافته‌های حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی
  • پدید آوردن محیطی برای تعامل میان استادان و دانشجویان و کارشناسان و  تضارب‌ آرای پژوهشگران
  • ارتقای سطح دانش، بینش و فرهنگ علمی در حوزه‌ی یادگیری الکترونیکی
  • شناسایی مسائل مرتبط و ایجاد محیطی هم‌افزا برای حل آنها
  • ارزیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران

برای تحقق اهداف فوق، علاوه بر پذیرش و ارائه مقالات، کارگاه‌های آموزشی، برگزاری نمایشگاه تخصصی، سخنرانی‌های کلیدی و میزگردهای تخصصی نیز در دستورکار همایش قرار دارد؛ از این‌رو از همه‌ی اندیشمندان دعوت می‌شود با ارسال مقاله خود، علاقه‌مندان را از دانش ارائه شده بهره‌مند سازند.

همایش در دو بخش برگزار می شود.

  1. تبادل تجربیات یاددهی و یادگیری الکترونیکی
  2. علم و هنر یادگیری (پداگوژی)، فرهنگ، ارزیابی و آینده نگاری در حوزه یاددهی و یادگیری دانشگاه

مقاله های دریافتی در بخش اول کافی است که یک تجربه زیسته و نتیجه گیری از آن را نشان دهد و نوآوری علمی ویژه‌ای نیاز ندارد. همچنین مقاله هایی که در این حوزه قبلا منتشر شده اند قابل ارائه هستند.

در بخش دوم، برای موضوعی که به عنوان پیشنهاد برای آینده یاددهی و یادگیری دانشگاه ارائه می شود پشتیبانی علمی لازم است. و داوری مقاله های این بخش با دقت بیشتری انجام می شود.

شرایط مقاله‌ها

بخش اول:

  1. مقالات باید بیانگر یک تجربه زیسته در یاددهی و یادگیری الکترونیکی باشد.
  2. مقالات دارای نتیجه گیری مشخص باشد.
  3. پذیرش مقالات بر اساس نتایج داوری بر روی چکیده و متن کامل صورت می‌پذیرد.

بخش دوم:

  1. مقالات باید به صورت علمی مسئله پژوهش را بیان کنند.
  2. مقالات با پشتوانه علمی نتیجه گیری خود را اثبات کنند.
  3. پذیرش مقالات بر اساس نتایج داوری بر روی چکیده و متن کامل صورت می‌پذیرد.

برای هر دو بخش:

 
  1. مقاله‌های پذیرفته شده‌ی نهایی در مقاله‌نامه‌ی همایش (الکترونیکی) منتشر خواهد شد.
  2. چاپ مقاله‌های پذیرفته شده منوط به دریافت فیلم ارائه و حضور دست‌کم یکی از پدیدآوران در همایش است.
  3. گواهی شرکت و ارائه مقاله به پدیدآوران اعطا می شود.
  4. امتیاز مقاله های پذیرفته شده کارشناسان دانشگاه تهران برای ارتقاء شغلی منظور می شود.
  5. امتیاز مقاله های پذیرفته شده اعضاء هیأت علمی بعد از تایید معاونت پژوهشی در ترفیع و ارتقاء منظور می شود.

 

قالب ارسال مقاله

بخش اول: چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بیان مسئله، راه حل به کار گرفته شده و جمع بندی مزایا و معایب

بخش دوم: چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، بیان مسئله، ضرورت تحقیق، روش تحقیق (برای غیر مقاله های مروری) و روش جمع آوری اطلاعات، مرور ادبیات، مدل پیشنهادی، اعتبار سنجی مدل پیشنهادی

دریافت فایل راهنمای الگوی مقاله