آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-05-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-05-19
تاریخ شروع جشنواره
1400-06-02 09:00
تاریخ پایان جشنواره
1400-06-11 17:00

در این جشنواره آخرین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه فناوری های دیجیتال، نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال و الزامات تحول دیجیتالی، فناوری های تحول آفرین و تاثیر و نقش آنها در صنعت آموزش عالی، شرکت های دانش بنیان  دانشگاه تهران در حوزه فناوری های دیجیتال و محصولات آنها، تجربیات به دست آمده در تولید محتوا و اجرای دروس به صورت الکترونیکی،  ویژگی های علم و هنر یادگیری (پداگوژی)، فرهنگ، ارزیابی و آینده نگاری در حوزه یاددهی و یادگیری دانشگاه، تجارب موفق استادان، دانشجویان، کارشناسان و دستیاران معرفی خواهند شد.

علاوه بر این در طول جشنوراه پنل های دانشگاه دیجیتال، فرصت ها، ارزش ها و تاثیرات، پنل های معرفی خدمات دیجیتالی دانشگاه تهران، رویداد دریافت ایده ها از اعضای هیات علمی، دانشجویان و شرکت ها (reverse pitch)، کارگاه آموزشی، نمایشگاه و میزگردهای تخصصی برگزار خواهد شد.

 

محورهای جشنواره :

- همایش یادگیری الکترونیکی؛ تجربه های زیسته، ارزیابی و آینده نگاری (2 لغایت 7 شهریور)
- جشنواره فناوریهای دیجیتال (6 لغایت 11 شهریور)
- جشنواره یادگیری الکترونیکی (9 لغایت 11 شهریور)

 

 

برگزار کنندگان

مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران


حمایت کنندگان

فرم شرکت در جشنواره